LỘ TRÌNH HỌC TOEIC
Từ Mất Gốc Tới Chuyên Sâu

Lộ trình học được xây dựng theo từng cấp độ, phù hợp với nhiều đối tượng. Giáo trình được biên soạn riêng theo chuẩn cấu trúc đề thi TOEIC, giúp bạn được học và tiếp cận các kiến thức mới nhất, sát nhất của đề thi TOEIC tại IIG một cách bài bản.

Xem Ngay Nhận Tư Vấn
LỘ TRÌNH HỌC TOEIC
Từ Mất Gốc Tới Chuyên Sâu
Xem Ngay Nhận Tư Vấn
LỘ TRÌNH HỌC TOEIC
Từ Mất Gốc Tới Chuyên Sâu

Lộ trình học được xây dựng theo từng cấp độ, phù hợp với nhiều đối tượng. Giáo trình được biên soạn riêng theo chuẩn cấu trúc đề thi TOEIC, giúp bạn được học và tiếp cận các kiến thức mới nhất, sát nhất của đề thi TOEIC tại IIG một cách bài bản.

Xem Ngay Nhận Tư Vấn
 
Khóa Pre TOEIC
 • Các bạn trình độ sơ cấp, cơ bản, mất gốc có mong muốn học lại từ đầu để thi lấy chứng chỉ TOEIC (hoặc IELTS, Giao tiếp…)
 • Các bạn đã từng học tiếng Anh nhưng kiến thức cơ bản còn yếu, chưa được hệ thống và bài bản, kĩ năng nghe – đọc còn kém.
 • Đầu vào: 0-300 điểm
Xem chi tiết

0 – 350+

400 – 500+

 
KHÓA TOEC A
 • Các bạn trình độ trung cấp, đã từng học lớp Pre TOEIC hoặc tương đương 300 TOEIC, có mong muốn chinh phục TOEIC ở mức điểm cao hơn.
 • Học viên muốn củng cố kiến thức nền tảng, học chuyên sâu vào TOEIC, phát triển kỹ năng nghe hiểu, đọc hiểu.
 • Đầu vào: 300 – 400 điểm
Xem chi tiết
 
KHÓA TOEC B
 • Các bạn trình độ trung cấp, đã từng học lớp TOEIC A hoặc tương đương 500 TOEIC, có mong muốn chinh phục TOEIC ở mức điểm cao hơn.
 • Học viên muốn tiếp cận kiến thức tiếng anh ở trình độ nâng cao, cải thiện điểm TOEIC, nghe đọc tiếng anh ở mức thành thạo.
 • Đầu vào: Từ 500 điểm trở lên.
Xem chi tiết

550 – 700+

110-140+ Mỗi kỹ năng

 
TOEIC Speaking & Writing
 • Học viên muốn củng cố kỹ năng nói viết, hoàn thiện chứng chỉ TOEIC 4 kỹ năng.
 • Cải thiện kỹ năng giao tiếp, thành thạo các tình huống giao tiếp trong môi trường làm việc, nâng cao khả năng thuyết trình, viết CV, viết email chuyên nghiệp bằng tiếng anh.
 • Đầu vào: Tối thiểu 480 TOEIC RL hoặc tương đương.
Xem chi tiết
 
Khóa VSTEP
 • Học viên có nhu cầu luyện thi trình độ B1, B2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam.
 • Học viên muốn phát triển đồng thời các kỹ năng nghe – nói – đọc – viết.
 • Thành thạo kỹ năng làm bài, xử lý đề thi
Xem chi tiết

B1,B2

 
Khóa Pre TOEIC
 • Các bạn trình độ sơ cấp, cơ bản, mất gốc có mong muốn học lại từ đầu để thi lấy chứng chỉ TOEIC (hoặc IELTS, Giao tiếp…)
 • Các bạn đã từng học tiếng Anh nhưng kiến thức cơ bản còn yếu, chưa được hệ thống và bài bản, kĩ năng nghe – đọc còn kém.
 • Đầu vào: 0-300 điểm
Xem chi tiết

0 – 350+

400 – 500+

 
KHÓA TOEC A
 • Các bạn trình độ trung cấp, đã từng học lớp Pre TOEIC hoặc tương đương 300 TOEIC, có mong muốn chinh phục TOEIC ở mức điểm cao hơn.
 • Học viên muốn củng cố kiến thức nền tảng, học chuyên sâu vào TOEIC, phát triển kỹ năng nghe hiểu, đọc hiểu.
 • Đầu vào: 300 – 400 điểm
Xem chi tiết
 
KHÓA TOEC B
 • Các bạn trình độ trung cấp, đã từng học lớp TOEIC A hoặc tương đương 500 TOEIC, có mong muốn chinh phục TOEIC ở mức điểm cao hơn.
 • Học viên muốn tiếp cận kiến thức tiếng anh ở trình độ nâng cao, cải thiện điểm TOEIC, nghe đọc tiếng anh ở mức thành thạo.
 • Đầu vào: Từ 500 điểm trở lên.
Xem chi tiết

550 – 700+

110-140+
Mỗi kỹ năng
 
TOEIC Speaking & Writing
 • Học viên muốn củng cố kỹ năng nói viết, hoàn thiện chứng chỉ TOEIC 4 kỹ năng.
 • Cải thiện kỹ năng giao tiếp, thành thạo các tình huống giao tiếp trong môi trường làm việc, nâng cao khả năng thuyết trình, viết CV, viết email chuyên nghiệp bằng tiếng anh.
 • Đầu vào: Tối thiểu 480 TOEIC RL hoặc tương đương.
Xem chi tiết
 
Khóa VSTEP
 • Học viên có nhu cầu luyện thi trình độ B1, B2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam.
 • Học viên muốn phát triển đồng thời các kỹ năng nghe – nói – đọc – viết.
 • Thành thạo kỹ năng làm bài, xử lý đề thi
Xem chi tiết

B1,B2

0 – 350+

 
Khóa Pre TOEIC
 • Các bạn trình độ sơ cấp, cơ bản, mất gốc có mong muốn học lại từ đầu để thi lấy chứng chỉ TOEIC (hoặc IELTS, Giao tiếp…)
 • Các bạn đã từng học tiếng Anh nhưng kiến thức cơ bản còn yếu, chưa được hệ thống và bài bản, kĩ năng nghe – đọc còn kém.
 • Đầu vào: 0-300 điểm
Xem chi tiết

400 – 500+

 
KHÓA TOEC A
 • Các bạn trình độ trung cấp, đã từng học lớp Pre TOEIC hoặc tương đương 300 TOEIC, có mong muốn chinh phục TOEIC ở mức điểm cao hơn.
 • Học viên muốn củng cố kiến thức nền tảng, học chuyên sâu vào TOEIC, phát triển kỹ năng nghe hiểu, đọc hiểu.
 • Đầu vào: 300 – 400 điểm
Xem chi tiết

550 – 700+

 
KHÓA TOEC B
 • Các bạn trình độ trung cấp, đã từng học lớp TOEIC A hoặc tương đương 500 TOEIC, có mong muốn chinh phục TOEIC ở mức điểm cao hơn.
 • Học viên muốn tiếp cận kiến thức tiếng anh ở trình độ nâng cao, cải thiện điểm TOEIC, nghe đọc tiếng anh ở mức thành thạo.
 • Đầu vào: Từ 500 điểm trở lên.
Xem chi tiết
110-140+
Mỗi kỹ năng
 
TOEIC Speaking & Writing
 • Học viên muốn củng cố kỹ năng nói viết, hoàn thiện chứng chỉ TOEIC 4 kỹ năng.
 • Cải thiện kỹ năng giao tiếp, thành thạo các tình huống giao tiếp trong môi trường làm việc, nâng cao khả năng thuyết trình, viết CV, viết email chuyên nghiệp bằng tiếng anh.
 • Đầu vào: Tối thiểu 480 TOEIC RL hoặc tương đương.
Xem chi tiết

B1,B2

 
VSTEP
 • Học viên có nhu cầu luyện thi trình độ B1, B2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam.
 • Học viên muốn phát triển đồng thời các kỹ năng nghe – nói – đọc – viết.
 • Thành thạo kỹ năng làm bài, xử lý đề thi
Xem chi tiết
IẢM 200.000 khi ĐĂNG KÝ nhóm 2

GIẢM 200K

Giảm 200k khi đăng ký nhóm 2 người
ĐĂNG KÝ NGAY

GIẢM 600K

Giảm 600k khi đăng ký nhóm 3 người trở lên
ĐĂNG KÝ NGAY
GIẢM 600.000 khi ĐĂNG KÝ COMBO (2 khóa)

GIẢM 600K

Giảm 600k khi đăng ký combo (2 khóa)
ĐĂNG KÝ NGAY

MIỄN PHÍ KHÓA GIẢI ĐỀ 10 BUỔI – TRỊ GIÁ 1.200.000đ

TƯ VẤN: 0981103100

GIẢM 100K

Giảm 100k khi là học viên cũ
ĐĂNG KÝ NGAY

GIẢM 600K

Giảm 600k cho combo TOEIC 4 kỹ năng
ĐĂNG KÝ NGAY

GIẢM 1.000K

Giảm 1.000k khi đăng ký combo (3 khóa)
ĐĂNG KÝ NGAY

ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ NHẬN NHIỀU ƯU ĐÃI!

  Lựa chọn cơ sở