TEST ONLINE

Hệ thống bài kiểm tra online miễn phí theo format bài thi thực tế sẽ giúp bạn xác định được trình độ hiện tại của bản thân, từ đó để đưa ra lộ trình học tập phù hợp giúp tiết kiệm thời gian và chi phí.

Xem Ngay Nhận Tư Vấn

TEST ONLINE

Hệ thống bài kiểm tra online miễn phí theo format bài thi thực tế sẽ giúp bạn xác định được trình độ hiện tại của bản thân, từ đó để đưa ra lộ trình học tập phù hợp giúp tiết kiệm thời gian và chi phí.

TEST NGAY Nhận Tư Vấn

TEST ONLINE

Hệ thống bài kiểm tra online miễn phí theo format bài thi thực tế sẽ giúp bạn xác định được trình độ hiện tại của bản thân, từ đó để đưa ra lộ trình học tập phù hợp giúp tiết kiệm thời gian và chi phí.

TEST NGAY Nhận Tư Vấn
MINI TEST
Đánh giá sơ lược trình độ ngữ pháp & khả năng nghe – hiểu cơ bản.
Reading
(20 câu trong 10 phút)
TEST NGAY
Listening
(20 câu trong 10 phút)
TEST NGAY
FULL TEST
Đánh giá chính xác trình độ theo khung tham chiếu chuẩn của bài thi TOEIC.
Reading (0-450)
(100 câu trong ? phút)
TEST NGAY
Listening (0-450)
(100 câu trong ? phút)
TEST NGAY
Reading (500-750+)
(100 câu trong ? phút)
TEST NGAY
Listening (500-750+)
(100 câu trong ? phút)
TEST NGAY

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN NGAY

    Lựa chọn cơ sở