TOEIC SPEAKING AND WRITING – NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

I. Format bài thi Toeic Speaking và Writing

 •  Bài test TOEIC speaking và writing trên máy tính thay vì trên giấy như bài thi TOEIC listening và reading. Thời gian làm bài cho hai kỹ năng này là 2 tiếng.
 • Phần Speaking: 20 phút
 • Phần Writing: 60 phút
 • Hoàn thành bài thi trên máy: 30 phút

Đối với bài thi hai kỹ năng này bạn sẽ hoàn thành bài thi bằng việc trả lời qua mic đối với phần thi Speaking và đánh máy câu trả lời của bạn trên màn hình máy tính đối với phần thi Writing. Bạn chỉ được nói một lần và đánh máy câu trả lời của bạn một lần nên chúng mình thật chú ý và cẩn thận khi làm bài nhé!

 1. Phần thi Speaking

 Bài thi TOEIC Speaking bao gồm 11 câu hỏi trong thời gian 20 phút

 • Question 1-2: Read a text aloud (Đọc to một đoạn văn ngắn): Đánh giá phát âm, trọng âm, ngữ điệu
 • Question 3: Describe a Picture (Miêu tả một bức tranh): Đánh giá phát âm, trọng âm, ngữ điệu, ngữ pháp, từ vựng cũng như tính liên quan phù hợp với bức tranh được đưa ra.
 • Question 4-6: Respond to questions (Trả lời câu hỏi)
 • Question 7-9: Respond to questions using information provided (Trả lời câu hỏi sử dụng những thông tin được cung cấp)
 • Question 10: Propose solution (Đưa ra giải pháp)
 • Question 11: Express an Opinion (Trình bày quan điểm) 

Từ câu hỏi số 4 đến câu hỏi số 11 đều đánh giá khả năng phát âm, ngữ điệu, từ vựng, ngữ pháp cũng như nội dung phù hợp với câu hỏi.

Đối với bài thi TOEIC speaking bạn sẽ trả lời qua microphone trong suốt thời gian dự thi nên bạn cần nói thật rõ ràng và cẩn thận để bài thi của bạn được ghi lại chính xác nhất nhé.

 1. Phần thi Writing

 Bài thi TOEIC Writing bao gồm 8 câu hỏi trong thời gian 60 phút

 • Question 1-5: Write a Sentence Based on a Picture (Viết câu dựa trên bức tranh cho trước). Đánh giá từ vựng, ngữ pháp được dùng miêu tả bức tranh phù hợp nhất
 • Question 6-7: Respond to a Written Request (Trả lời một yêu cầu bằng văn bản). Đánh giá từ vựng, ngữ pháp, sự sử dụng đa dạng các dạng câu trong câu trả lời.
 • Question 8: Write an Opinion Essay (Viết một bài luận trình bày quan điểm). Ngoài việc đánh giá về từ vựng, ngữ pháp như những câu hỏi trước còn đánh giá cách sắp xếp, tổ chức của bài luận

Bài thi Writing sẽ trả lời trực tiếp trên máy tình nên kỹ năng về đánh máy cũng rất quan trọng để bạn có thể trả lời một cách đúng nhất bạn nhé!

II. Cách tính điểm bài thi Toeic Speaking và Writing

Điểm của bài thi TOEIC Speaking and Writing được đánh giá dựa trên những tiêu chí đánh giá riêng biệt. Mỗi thí sinh sẽ nhận được phiếu điểm trong đó có điểm số của từng phần và tổng điểm cuối cùng.

Điểm số được chia ra các cấp độ khác nhau được gọi là “các cấp độ thành thạo” (proficiency levels) cho phép chỉ ra những điểm mạnh và điểm yếu của từng kỹ năng.

1: Điểm số phần Nói

– Câu hỏi 1 – 9                                       Điểm: 0 – 3

– Câu hỏi 10 – 11                                   Điểm: 0 – 5

– Tổng số điểm sẽ được chuyển đổi sang thang điểm từ 0 – 200

– Thang điểm được chia ra làm 8 cấp độ: 

Level

Quy điểm hệ số điểm

8

190-200

7

160-180

6

130-150

5

110-120

4

80-100

3

60-70

2

40-50

1

0-30

 

 

2: Điểm số phần Viết

– Câu hỏi 1 – 5                                       Điểm 0 – 3

– Câu hỏi 6 – 7                                       Điểm 0 – 4

– Câu hỏi 8                                             Điểm 0 – 5

– Tổng số điểm sẽ được chuyển đổi sang thang điểm từ 0 – 200

– Thang điểm được chia ra làm 9 cấp độ: 

Level

Quy đổi hệ số điểm

9

200

8

170-190

7

140-160

6

110-130

5

90-100

4

70-80

3

50-60

2

40

1

0-30